DE-SK, s.r.o.

Hlavná aktivita projektu je vybudovať výrobnú linku na výrobu plastov za pomoci technológie- vstrekovaním tekutých plastov do predhriatej formy. Výrobnou linkou vznikne nový inovovaný typ výrobku z plastu-elektrické svietidlo z UV-A žiarením a lepovou plochou  na odchyt lietajúceho hmyzu. Nákup zariadenia TEDERIC D800/i7500, prostredníctvom ktorého dôjde k produkcii inovovaného  produktu (v rámci slovenského trhu), predstavuje inováciu stredného  stupňa z dôvodu, že doteraz vyrábaný výrobok – elektrická svetelná lampa UV – A lapač lietajúceho hmyzu sa vyrábala z oceľového plechu zložitou a energeticky náročnou technológiou. Inovácia spočíva v tom, že pôvodný oceľový kryt bude nahradený plastovým krytom s  väčšou lepovou plochou, nižšej hmotnosti, jednoduchšej montáže a predĺženie životnosti výrobku.

Za využitia kapacity vstrekolisu je možné túto výrobu objemovo zväčšovať . Predstavuje to obrovskú škálu rôznych typov týchto produktov. Spoločnosť bude taktiež uplatňovať proces trvalého zlepšovania sa. Bude sledovať výrobné aj nevýrobné procesy pomocou moderných metód riadenia. Budeme využívať  metódy, prostriedky a postupy, ktoré vedú k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie ako aj na obyvateľstvo.

Naša spoločnosť

Vyrába na zákazku svetelné lepové pasce na základe UV-A žiarenia. Ako doplnkový tovar ponúkame náhradné lepové listy ako i náhradné žiarivky s UV-A žiarením. Okrem spokojného zákazníka zaručuje poctivé a kvalitné prevedenie naše disponovanie certifikátom o zhode CE.
Okrem osvedčených typov na zákazku vyrábame svetelné lapače Chiroptera® podľa želania zákazníka.
Podľa potreby upravujeme rôzne typy svietidiel tak, aby splňali princíp lapania hmyzu.
Úzko spolupracujeme s renomovaným výrobcom lepových listov - čím v našej ponuke nájdete množstvo rôznych veľkostí a typov.

Náš produkt má funkčné väzby na oblasť: výroba potravín, nápojov, oblasť zdravotníctva, obchodu, sociálnych zariadení a všade tam kde treba ochrániť prostredie. Najmä potravinové a poľnohospodárske prevádzky, výrobné haly s vysokým štandardom hygieny a podobne.


Samozrejmosťou je odborné poradenstvo vhodného typu, možnosti a spôsobu umiestnenia svetelných lepových lapačov lietajúceho hmyzu v prevádzkach akéhokoľvek typu.