DE-SK, s.r.o.

Tederic D900/i7500 

                                                                               

Průměr šneku mm                                            100                            
Poměr L/D                                                          22                      
Objem vstřikovací dávky cm3                          4045                       
Váha vstřiku g                                                  3681                       
Vstřikovací tlak  Mpa                                       187,2                         
Dráha vstřiku  mm                                            515                         
Rychlost vstřiku  mm/s                                    89/109                     
Otáčky šneku  rpm                                          108/33                   
Uzavírací síla  KN                                             9000                        
Dráha uzavírání formy  mm                              1130                        
Vzdálenost mezi sloupy  mm                      1080 x 1080             
Maximální výška formy  mm                             1100                        
Minimální výška formy  mm                                500                        
Dráha vyrážeče  mm                                          300                           

Síla vyrážeče KN                                               182                          

Maximální systémový tlak Mpa                         17,5                       

Výkon motoru pumpy(servo) KW                      78-97                      
Kapacita topení KW                                          56/69                        
Kapacita olejové nádrže L                                 1300                          
Min.velkosť formy   (W-H)                               760 x760